Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Trysil

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 25.10.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 16.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 16.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 20.09.2022