Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Elverum

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 08.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 05.12.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 16.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 16.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 26.09.2022