Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Eidskog

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 27.10.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.08.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 15.07.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 15.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 20.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 23.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 23.09.2023