Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lillehammer

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 11.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 06.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 05.01.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 10.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 24.09.2022