Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Øksnes

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 23.03.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI originaldata 06.06.2023
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 01.07.2023
FKB-Bygning SOSI originaldata 02.10.2023
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 12.06.2023
FKB-Ledning SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Servitutt SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-Tiltak SOSI originaldata 05.09.2023
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 26.09.2023
FKB-Vann SOSI endringsdata 08.09.2023
FKB-Veg SOSI endringsdata 27.09.2023