Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vågan

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 07.03.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 06.05.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 14.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 14.09.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 10.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022