Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vestvågøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 27.09.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.01.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.09.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 14.09.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 26.07.2022