Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Flakstad

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 07.03.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.01.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 25.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 06.09.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 12.04.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 20.07.2022