Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Steigen

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 06.05.2020

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 07.06.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 14.04.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 19.05.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022