Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Saltdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 21.03.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.05.2024
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.05.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 07.05.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.07.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 09.05.2024
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 09.05.2024
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 09.05.2024
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 03.07.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 18.06.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 18.06.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 05.06.2024