Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Saltdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 21.03.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.05.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 06.04.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 13.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 29.04.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 01.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022