Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Beiarn

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI originaldata 18.06.2022
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 26.05.2022
FKB-Bygning SOSI originaldata 03.09.2022
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 13.10.2021
FKB-Ledning SOSI endringsdata 15.09.2022
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.02.2022
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 14.04.2022
FKB-Servitutt SOSI endringsdata 07.02.2022
FKB-Tiltak SOSI originaldata 29.03.2022
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 01.09.2022
FKB-Vann SOSI endringsdata 21.09.2022
FKB-Veg SOSI endringsdata 18.06.2022