Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Rødøy

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI originaldata 01.07.2022
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg SOSI endringsdata 28.01.2022
FKB-Bygning SOSI endringsdata 17.09.2022
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 13.10.2021
FKB-Ledning SOSI endringsdata 15.09.2022
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.02.2022
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 04.02.2022
FKB-Servitutt SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-Tiltak SOSI originaldata Tomt datasett
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 03.08.2022
FKB-Vann SOSI endringsdata 31.03.2022
FKB-Veg SOSI endringsdata 18.06.2022