Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hemnes

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 16.06.2021

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI originaldata 02.09.2022
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 09.04.2022
FKB-Bane SOSI endringsdata 13.04.2022
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 25.05.2022
FKB-Bygning SOSI originaldata 23.09.2022
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 13.10.2021
FKB-Ledning SOSI endringsdata 15.09.2022
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.02.2022
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 14.04.2022
FKB-Servitutt SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-Tiltak SOSI originaldata 16.09.2022
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 03.08.2022
FKB-Vann SOSI endringsdata 16.03.2022
FKB-Veg SOSI originaldata 13.09.2022