Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Dønna

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.03.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 06.06.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 16.08.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 21.09.2023