Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vefsn

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 09.10.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 25.06.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 13.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.06.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 28.06.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 29.04.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 28.06.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 02.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 13.09.2022