Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Leirfjord

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.03.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 07.05.2024
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.05.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 07.05.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 20.06.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 30.05.2024
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 09.05.2024
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.06.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 01.06.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 18.06.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 05.06.2024