Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Leirfjord

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.03.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 07.04.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 06.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.01.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 06.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 14.04.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 08.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 15.02.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022