Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Herøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.03.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.01.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 02.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 06.06.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 14.04.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 24.05.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 28.07.2022