Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Vevelstad

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.04.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI originaldata 07.05.2024
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 07.05.2024
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 07.05.2024
FKB-Bygning SOSI originaldata 02.07.2024
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 10.05.2024
FKB-Ledning SOSI endringsdata 30.05.2024
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 09.05.2024
FKB-Servitutt SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-Tiltak SOSI originaldata 03.07.2024
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 01.06.2024
FKB-Vann SOSI endringsdata 18.06.2024
FKB-Veg SOSI endringsdata 05.06.2024