Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Brønnøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.04.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI originaldata 11.08.2023
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 01.07.2023
FKB-Bygning SOSI originaldata 23.09.2023
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 11.06.2023
FKB-Ledning SOSI endringsdata 05.07.2023
FKB-Lufthavn SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Servitutt SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-Tiltak SOSI originaldata 23.09.2023
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 05.09.2023
FKB-Vann SOSI endringsdata 08.09.2023
FKB-Veg SOSI endringsdata 08.08.2023