Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sømna

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI originaldata 16.09.2022
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 28.01.2022
FKB-Bygning SOSI originaldata 22.09.2022
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 12.10.2021
FKB-Ledning SOSI endringsdata 15.09.2022
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.02.2022
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 03.02.2022
FKB-Servitutt SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-Tiltak SOSI originaldata 19.05.2022
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 03.08.2022
FKB-Vann SOSI endringsdata 24.05.2022
FKB-Veg SOSI endringsdata 18.06.2022