Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Bindal

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI originaldata 18.08.2022
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 09.04.2022
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 28.05.2022
FKB-Bygning SOSI originaldata 19.08.2022
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 25.09.2022
FKB-Ledning SOSI endringsdata 15.09.2022
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.02.2022
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 14.04.2022
FKB-Servitutt SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-Tiltak SOSI originaldata 12.05.2022
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 03.08.2022
FKB-Vann SOSI endringsdata 23.09.2022
FKB-Veg SOSI endringsdata 27.09.2022