Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Narvik

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 14.11.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 14.09.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 16.09.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022