Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Bodø

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 09.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 13.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 13.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 08.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 16.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 29.04.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 14.04.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 01.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 22.09.2022