Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Hustadvika

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.03.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.08.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 12.09.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.09.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 21.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 13.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 21.09.2023