Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hustadvika

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.03.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 13.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 23.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 23.07.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 29.07.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 28.07.2022