Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Fjord

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 16.12.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 16.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 24.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 23.06.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 26.06.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 13.08.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.07.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 16.07.2022