Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Surnadal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 03.05.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 01.09.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 31.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.08.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 01.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 10.09.2022