Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Surnadal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 03.05.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.04.2024
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.05.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 14.06.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 30.01.2024
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 06.02.2024
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.06.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 17.06.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 05.06.2024