Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Tingvoll

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 19.06.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI endringsdata 18.08.2022
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg SOSI endringsdata 28.01.2022
FKB-Bygning SOSI endringsdata 01.10.2022
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 11.10.2021
FKB-Ledning SOSI endringsdata 15.09.2022
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.02.2022
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 04.02.2022
FKB-Tiltak SOSI endringsdata 28.09.2022
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 07.09.2022
FKB-Vann SOSI endringsdata 09.09.2022
FKB-Veg SOSI endringsdata 06.09.2022