Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Tingvoll

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 19.06.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI endringsdata 31.08.2023
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg SOSI endringsdata 01.07.2023
FKB-Bygning SOSI endringsdata 27.09.2023
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 10.06.2023
FKB-Ledning SOSI endringsdata 20.09.2023
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Tiltak SOSI endringsdata 05.09.2023
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 05.09.2023
FKB-Vann SOSI endringsdata 18.09.2023
FKB-Veg SOSI endringsdata 08.08.2023