Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Gjemnes

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 19.06.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.07.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 08.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 09.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 20.09.2023