Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Gjemnes

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 19.06.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 01.07.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 27.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 27.08.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 20.04.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 29.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 01.10.2022