Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Rauma

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 16.07.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.08.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 17.07.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 23.07.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.07.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 23.07.2022