Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vestnes

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 16.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 19.05.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 20.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 26.06.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 23.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.07.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 28.07.2022