Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sula

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.10.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 17.09.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 20.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 28.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 24.09.2022