Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Stranda

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 06.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 01.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.09.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 13.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 22.09.2023