Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Ulstein

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 02.05.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 01.05.2024
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 12.06.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 03.07.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 16.07.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 15.07.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 30.01.2024
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 12.06.2024
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 16.07.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.07.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 17.06.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 05.06.2024