Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Vanylven

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 02.05.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.11.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.02.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 28.02.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 09.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 30.01.2024
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 06.02.2024
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 28.02.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 10.02.2024