Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Molde

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 12.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 09.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 10.08.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 27.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 02.10.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 29.09.2023