Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Vindafjord

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 19.03.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 14.06.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 11.04.2024
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 06.02.2024
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 15.06.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 25.04.2024