Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vindafjord

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 19.03.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 08.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 23.06.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 07.09.2022