Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Utsira

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.10.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.01.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 31.03.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 30.03.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 11.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 30.03.2022
FKB-Servitutt Historisk Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 12.04.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 30.03.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022