Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Utsira

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.10.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert