Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Karmøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.04.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.08.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 09.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023