Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Karmøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.04.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 27.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 07.08.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 04.06.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 16.06.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 23.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 21.09.2022