Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Tysvær

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 10.12.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 24.04.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 30.08.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 16.06.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 17.09.2022