Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Tysvær

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 10.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 19.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 09.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 19.07.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 02.10.2023