Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sauda

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 03.04.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.02.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 21.08.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 19.08.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 02.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 16.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 01.09.2022