Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Sauda

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 03.04.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 01.12.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 30.01.2024
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 06.02.2024
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 18.06.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 25.04.2024