Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Suldal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 03.04.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 18.08.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 24.08.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023