Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hjelmeland

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 03.04.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 03.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 16.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Historisk Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 16.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 20.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 03.05.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 01.10.2022