Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Hjelmeland

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 03.04.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.11.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 09.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.10.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 20.10.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 17.11.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 27.09.2023