Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Randaberg

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 11.06.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.01.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 06.03.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Historisk Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 31.08.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann SOSI originaldata 15.02.2022
FKB-Veg SOSI originaldata 25.08.2022