Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sola

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 22.02.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 19.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 11.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn SOSI originaldata 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Historisk Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 15.02.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 31.08.2022