Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Time

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 02.03.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 28.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 19.05.2022
FKB-Servitutt Historisk Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 19.05.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 23.08.2022