Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Time

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 02.03.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Bane Direkteoppdatering 23.03.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 01.05.2024
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 23.03.2024
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 25.04.2024