Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Klepp

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 16.04.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 27.09.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 09.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 27.09.2023