Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Klepp

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 16.04.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 16.07.2024
FKB-Bane Direkteoppdatering 23.03.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 23.03.2024
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 23.03.2024
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 06.07.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 25.04.2024