Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Bjerkreim

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 21.02.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 16.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 19.05.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 02.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 19.05.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022