Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lund

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 31.01.2022

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 16.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 10.05.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 12.05.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022