Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sandnes

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 07.02.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 12.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 28.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 28.04.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 20.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 02.07.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 16.09.2022