Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Haugesund

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 21.11.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.07.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 23.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 21.08.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 28.06.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 17.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 28.09.2022